დასასვენებელი სახლი კომპანია Zink Com Inc.

ქ. თბილისი, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, 2013 - 2015 წ.
უკან დაბრუნება